Dokumenty a formuláře ZŠ ke stažení

    • Výsledky anket a dotazníků - evaluace školy

    • Výsledky dotazníkového šetření v červnu 2020:

     Dotazníky byly zadány pro 2 kategorie osob:

     • rodiče (zákonní zástupci) - 114 respondentů za 1. stupeň,  65 respondentů za 2. stupeň
     • učitelé (ped. pracovníci - AP atd.) - 31 respondentů (ještě probíhá vyhodnocení)

      

     Výsledky 1. část:

     - Distanční vzdělávání na 1. stupni ZŠ - Dotazník pro rodiče (zákonné zástupce) - červen 2020

     - Distanční vzdělávání na 2. stupni ZŠ - Dotazník pro rodiče (zákonné zástupce) - červen 2020

     - Distanční vzdělávání - Dotazník pro učitele (ped. pracovníky ZŠ) - červen 2020

      

      

      

     Výsledky dotazníkového šetření v červnu 2018:

      

     Dotazníky byly zadány pro 3 kategorie osob:

     • rodiče (zákonní zástupci) - 105 respondentů, 
     • učitelé (ped. pracovníci - AP atd.) - 31 respondentů,
     • žáci - 241 respondentů.

      

     Výsledky jsou rozděleny na 2 části:

     1. část výsledků: 

     Hodnocení 5-ti oblastí školy - klima školy + celkové hodnocení (čím vyšší číslo, tím lépe - blíže k 100):

     • výuka, příprava, hodnocení
     • systém, pravidla, hodnoty
     • komunikace, vztahy
     • lidé
     • prostředí, materiální zázemí
     • celkové hodnocení po sečtení všech předcházejících kategorií

      

     Vysvětlivky k tabulkám 1. části:

     Tabulka 1:

     Relativní četnosti odpovědí dle oblastí, ze kterých byly vybírány otázky při zadání dotazníku. Rovněž je uvedena
     celková průměrná hodnoty za všechny otázky. Rozdíly výsledného hodnocení jednotlivých oblastí ukazují na oblasti, které
     jsou vnímány jako nadprůměrné či problémové.


     Tabulky 2.1 až 2.2:

     Tři nejlépe a nejhůře hodnocené otázky. Ty lze považovat za největší chloubu resp. největší problémy
     naší školy.


     Tabulky 3.1 až 3.2:

     Přehledy absolutních počtů rodičů, učitelů a žáků  účastnících se dotazníkového šetření (resp. počty jejich odpovědí).
     Tabulky jsou uvedeny pro přesnější interpretaci relativních výsledků.


     Tabulky 4.1 až 4.2:

     Přehledy relativních četností odpovědí rodičů, učitelů a žáků.


     Tabulka 5:

     Přehled všech otázek s relativní četností jednotlivých odpovědí. Otázky jsou řazeny dle kategorií, nikoliv dle
     pořadí v testu.

      

     Výsledky 1. část:

     - Klima školy - Dotazník pro rodiče (zákonné zástupce) -červen 2018

     - Klima školy -Dotazník pro učitele (ped. pracovníky ZŠ) - červen 2018

     - Klima školy - Dotazník pro žáky - červen 2018

      

     2. část výsledků: 

     Hodnocení otevřených otázek - bylo možno vkládat vlastní odpovědi. Vyhodnocení této části bylo daleko více náročnější, ale výsledky jsou o to více podnětnější.

     V grafu naleznete nejčetnější odpovědi dle podobnosti obsahu seskupené k sobě, méně četné jsou ve výčtu také (součet pochopitelně již nedává přesný počet repondentů, neboť by to bylo značně nepřehledné). Přesto se podařilo i tuto část statisticky vyhodnotit.

     Hlavní otázky byly věnovány 2 akcím - škola v přírodě a školní akademie. Obě akce jsou oblíbené, pochopitelně různě dle kategorie osob. Nicméně zajímavé bylo i zjištění týkající se cyklu opakování. Žáci by měli obě akce nejraději každý rok, rodiče jednou za 1 až 3 roky a u učitelů byl rozptyl odpovědí největší od jednoletého cyklu až po úplné zrušení. 

     Výsledky 2. část:

     výsledky rodiče - červen 2018

     výsledky pedagogové - červen 2018

     výsledky žáci - červen 2018

      

      

     Děkujeme všem, kteří se na průzkumu podíleli, ať už odpověďmi, tak i zpracováním.

      

     S výsledkky budeme dále pracovat. Některé podněty jsme již zapracovali do nového školního roku. Např. Výuka AJ pro 1. a 2. ročník, systémové řešení chování problémových žáků (tzv. "výchovná třída"), škola v přírodě pro žáky 1. stupně., školní akademie - prodloužení cyklu opakování na 3 roky aj.

     Co se týká školních obědů - nejlépe by se hodnotilo jídlo až po ochutnání. Připravíme v rámci projektového dne možnost ochutnávky i pro veřejnost. Také probíhá časté nepravidelné hodnocení gramáže vč. fotografování připraveného jídla. 

      

     Vedení školy