O škole

Současnost školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, zřizovaná městysem Nezamyslice, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny pro základní školu a pro mateřskou školu.

Reálná kapacita školy je více než 400 žáků. Školu navštěvují děti z těchto spádových obcí: Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Mořice, Koválovice-Osíčany, Víceměřice, Tištín.
Žáci z Tištína a Koválovic-Osíčan navštěvují 1. – 4. ročník ve spádové škole v Tištíně. Do 5. ročníku přecházejí většinou do naší školy.

Okolí školy (lesopark, fotbalové a dětské hřiště) poskytuje velmi dobré možnosti pro činnosti školní družiny i pro tělesnou výchovu.

Škola je tvořena nově třemi budovami – starou budovou (1. stupeň) a novějšími přístavbami (1. a 2. stupeň). Ve škole je vybudován výtah pro handicapované.

K dispozici je vícejak 20 učeben, většinu z nich tvoří univerzální učebny, které jsou na 1. i 2. stupni. Máme 6 oddělení školní družiny. Oddělení jsou funkčně vybavena tak, aby pomáhala naplnit obsah zájmového vzdělávání žáků.

Počítačová síť obsahující 40 počítačů umožňuje žákům přístup na internet ve dvou učebnách.
Současná prostorová kapacita školy se výrazně zlepšila přístavbou budovy C od 1.9.2017. 


Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další pomůcky jsou průběžně doplňovány a nahrazovány modernějšími.
Školní kuchyně a jídelna splňuje nejpřísnější normy Evropské unie.


Režim vyučování je přizpůsoben místním podmínkám tak, aby vyhovoval žákům, rodičům i personálu. Školní řád svými opatřeními chrání zdraví a bezpečnost žáků při veškerém dění spjatém se školou. Žáci mají zajištěn vhodný pitný i stravovací režim.

Všichni pracovníci školy se snaží o vytvoření příznivého klimatu ve škole na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci, úcty, tolerance, uznání, empatie a spolupráce. Vzdělávání je propojené se skutečným životem. Škola v maximální míře usiluje o ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy.

 

 

 

 

Kontakt

  • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
    1. máje 234
    79826 Nezamyslice
  • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Úterý 1. 12. 2020