Třídy v ZŠ

    • Přehled tříd a třídních učitelů - 2019 - 2020

    • 1. A    Miloslava Oralová
     1. B    Marcela Horáková
     2. A    Iveta Dragonová
     2. B    Vladimír Jakoubek
     3. A    Hana Muchová
     3. B    Pavlína Sedláková
     4. A    Daria Ječmínková
     4. B    Anna Přidálková
     5. A    Ondřej Čáp
     5. B    Zuzana Vránová
     6. A    Eva Vystavělová
     6. B    Hana Kubíková
     7. A    Jaroslava Kurejová
     7. B    Jarmila Balážiová
     8. A    Aneta Franzová
     8. B    Anna Lovichová
     9. A    Alice Košárková
     9. B    Jarmila Krupičková