• Nepedagogové ZŠ, MŠ

    •  

     Technicko-hospodářský úsek ZŠ
     Pavlíková Dagmar hospodářka hospodarka@zsnezamyslice.cz
     Burgetová Jana, Bc. administrativní pracovnice jana.burgetova@zsnezamyslice.cz
     Pukl Stanislav školník  
     Brázdová Marie uklízečka  
     Frainšicová Simona uklízečka  
     Pinová Magdalena uklízečka  
     Říhošková Renata uklízečka  
     Šteflovičová Irena vedoucí jídelny ZŠ jidelnazs@zsnezamyslice.cz
     Dostálíková Petra kuchařka  
     Koutská Kateřina kuchařka  
     Zlámalová Jarmila kuchařka  
     Moudrá Michaela kuchařka  
     Technicko-hospodářský úsek MŠ
     Fajstlová Jana                     uklízečka  
     Novotná Bohuslava vedoucí jídelny MŠ, kuchařka bohuslava.novotna@zsnezamyslice.cz
     Brázdová Marie kuchařka  
     Krejčířová Ilona kuchařka  
     Květoňová Jitka uklízečka