Výchovný poradce

Kariérové poradenství - Mgr. Marie Benešová

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Zpracovala: 

Dne 4. října 2017 Mgr. Marie Benešová, výchovná poradkyně, Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice,
tel.: 582 388 120, marie.benesova@zsnezamyslice.cz

 • Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou (konzervatoře, umělecké školy, SŠDAM Prostějov, Art Econ Prostějov a jiné) je nutné podat do 30. listopadu 2017 na zvolenou školu – modrá přihláška (příp. ZŠ vytiskne již vyplněnou)

 

 • Přihláška na střední školy bez talentové zkoušky (ostatní typy škol včetně pedagogických) je nutné podat do 1. března 2018
  • 1. kole přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky
  • ve 2. kole lze podat libovolný počet přihlášek (dokud žák nebude někam přijat)

 

 • Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou předám zájemcům v průběhu října 2017
 • Přihlášky na střední školy bez talentové zkoušky rozdám žákům v lednu 2018 – červená přihláška (příp. již vyplněnou z naší školy)

 

 • Vyplnění přihlášky:
  • Na jednu přihlášku se uvádí obě školy, které si uchazeč zvolil, a to v pořadí dle oblíbenosti. Na kterou školu chce jít žák studovat raději, tu uvede na 1. místě. Obě dvě přihlášky se vyplní úplně stejně – to znamená, že na obou dvou přihláškách bude uvedena stejná škola na 1. místě a stejná škola na 2. místě (výsledek = 2 úplně stejně vyplněné přihlášky, každá bude však odeslána na jinou školuJ).
  • Rodič/uchazeč vyplní přední stranu přihlášky (hůlkovým písmem). Zadní stranu vyplní ZŠ.
  • Zjistit si, zda na zvolenou školu potřebujete potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu – většinou jen pro učební obory a sportovní školy. (Potvrzení lékař vepisuje na přední stranu přihlášky – je zpoplatněno.).
  • Výchovný poradce zkontroluje správnost údajů uvedených na přihlášce a nechá přihlášku potvrdit řediteli školy, poté ji předá žákům, rodiče žáků posílají přihlášky sami jako zákonní zástupci (poslat doporučeně nebo osobně odnést na zvolenou školu).
 • K formulářům přihlášek žáci obdrží 1 zápisový lístek, který odevzdají po úspěšném přijímacím řízení na střední školu, na kterou byli přijati.
 • Zápisový lístek vyplní výchovný poradce a předá jej zákonnému zástupci žáka proti podpisu. Neztratit a nepoškodit pokud možno, náhradní se vydává na písemnou žádost a čestné prohlášení, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.
 • Zápisový lístek musí zákonný zástupce žáka osobně zanést na střední školu, kam byl žák (uchazeč) přijat, a to nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí ke studiu (POZOR! Školy nemají povinnost zasílat rozhodnutí o přijetí poštou, zveřejňují přijaté uchazeče pouze na svých webových stránkách pod osobními číselnými kódy. Rozhodnutí o nepřijetí se poštou i nadále zasílá. V tomto případě mohu pomoci s případným odvoláním proti nepřijetí ke studiu.)
 • Odvolání se podává do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek je nepřenosný, lze jej uplatnit jen jednou. Výjimkou jsou případy, kdy se žák dostane na preferovanější školu na odvolání. V tomto případě může zápisový lístek uplatnit znovu. Výjimku mají i ti, co uspěli na školách s talentovou zkouškou, ale nakonec upřednostnili školu bez talentové zkoušky, kde se konají přijímací zkoušky v řádném termínu.

 

 

PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL SCHOLARIS 2017/2018

Olomoucký kraj

Olomouc

 • Kdy: 22. - 23. listopadu 2017, od 8:00 do 17:00
 • Kde: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc

Prostějov

 • Kdy: 9. listopadu 2017 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
 • Kde: Společenský dům Prostějov, s.r.o., Komenského 6, Prostějov

Přerov

 • Kdy: 14. listopadu 2017, 8:00 – 17:00 hod.
 • Kde: Gymnázium J. Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3, Přerov

Jeseník

 • Kdy: 1. listopadu 2017, 8:00 – 17:00 hod.
 • Kde: SOŠ gastronomie a potravinářství, U Jatek 8

Šumperk

 • Kdy: 7. listopadu 2017
 • Kde: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 88

Jihomoravský kraj

Boskovice

 • 10. listopadu 2017
 • Zámecký skleník, Boskovice

Brno

 • 24. - 25. listopadu 2017
 • BVV, pavilon G1

Břeclav

 • 17. - 18. října 2017
 • Dům školství, ul. 17. listopadu 1a

Vyškov (Slavkov u Brna)

 • 19. října 2017
 • Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 47

Zlínský kraj

Kroměříž

 • 9. listopadu 2017, 9.00 –17.00 hod. a 10. listopadu 2017, 9.00–17.00 hod.
 • Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Dům kultury, Tovačovského 2828,

Zlín

 • 21. listopadu 2017 9.00 –17.00 hod.
 • Burza práce a Přehlídka středních škol, 14/15 Baťův institut, Vavrečkova 7040

Další přehlídky středních škol a jejich termíny jsou ke zhlédnutí na webových adresách: www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • Pokud má žák již školu vybranou nebo již uvažuje o nějaké konkrétní škole, doporučuji navštívit dny otevřených dveří, které tyto střední školy pořádají (informace o nich najdete na webu těchto škol)
 • Kdo z řad žáků bude mít zájem navštívit nějakou přehlídku středních škol či dny otevřených dveří, musí své třídní učitelce předat omluvenku, a to ještě před konáním akce. Vřele doporučuji rodičům žáků 9. ročníku, aby své děti na tyto přehlídky SŠ či dny otevřených dveří doprovodili.

 

 • Mezi zajímavé akce určitě patří nově pořádané Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji .

 

 Burzy práce a vzdělání
 v Olomouckém kraji 2017

 Termín

 Místo konání

 Prostějov

 20. 9. 2017

 Společenský dům, Komenského 6, Prostějov

(tuto burzu jsme s žáky navštívili)

 Přerov

 12. 10. 2017

 Hotel JANA, Koliby 2, Přerov

 Šumperk

 5. 10. 2017

 Dům kultury, Fialova 3, Šumperk

 Olomouc

 17. 10. 2017

 Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A
 Wolkerova 17, Olomouc

 

 • Prezentace SŠ v naší škole – Zástupci některých středních škol budou u nás představovat své střední školy. Zatím se nahlásily tyto: SŠDaM Prostějov, SŠ automobilní Prostějov a Obchodní akademie Prostějov.

 

 • Pravděpodobně koncem listopadu budou vycházejícím žákům rozdány publikace Atlasy školství, které obsahují informace o středních školách v Olomouckém kraji.

 

 • Možnost individuálního poradenství na IPS Úřadu práce v Prostějově ohledně volby povolání – lépe objednat předem na tel.: 950 154 432 – Ing. Gabriela Juráčková.

 

 • PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) Prostějov nabízí možnost vyšetření žáka ke kariérnímu poradenství (profesní orientace) – volba povolání. Kdo z rodičů má zájem o toto vyšetření, obrátí se na výchovného poradce ohledně podepsání žádosti s písemným souhlasem s tímto vyšetřením (do konce října)

 

 • Další informace na nástěnce Volba povolání u kabinetu výchovného poradce – přízemí B přístavby školy.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

čtvrtek 10:30 – 12:00, po telefonické domluvě příp. i v jiném termínu.

 

INTERNETOVÉ ZDROJE DALŠÍHO STUDIA PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Středa 22. 1. 2020