Klub přátel školy

Poslání KPŠ

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Nezamyslice, chtěli bychom Vás seznámit prostřednictvím těchto stránek s činností našeho spolku.

Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou pedagogickou činností. Podporujeme zájmovou činnost žáků finančně i odbornou pomocí, podporujeme talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích a na odborných soustředěních.

Jako každý řádně registrovaný spolek máme své Stanovy, účetnictví a další dokumenty. Naše členství i činnost jsou dobrovolné a řídí se Stanovami klubu přátel ZŠ Nezamyslice. 

Členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, uhradí stanovený finanční příspěvek a je přijata výborem klubu.

Členský příspěvek, stanovený na šk. rok 2020/2021, je navržen ve výši 250,-Kč. Členský příspěvek se vybírá bezhotovostně na číslo účtu: 2301502011/2010, do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno, příjmení dítěte a třídu.

PLATIT až po schválení příspěvku na daný rok - budou zaslány výzvy k platbě!

                                                                                                              Mgr. Hana Muchová-předsedkyně KPŠ

 

Kontakt

  • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
    1. máje 234
    79826 Nezamyslice
  • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Úterý 1. 12. 2020