Informace školní jídelny ZŠ

Platby a ceny obědů

Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. - 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.

Zvýšení stravného od 1.2.2020

Vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin a nemožnosti dodržet finanční normativ a naplnit spotřební koš a zároveň plnit nutriční doporučení v ZŠ, přistoupila školní jídelna k navýšení ceny oběda u všech kategorií strávníků.

ZŠ 7- 10 let.....................24,- Kč

ZŠ 11- 14 let....................28,- Kč

ZŠ 15 let a více................31,- Kč

Tito strávníci hradí pouze cenu potravin dle zákona o školním stravování.

 

Způsob platby stravného

Platba stravného je možná pouze bezhotovostně.

Platba z bankovních účtů je prováděna zálohově. K této platbě je nutno zadat trvalý příkazk a mít na účtu potřebnou částku, aby byla platba provedena. Pokud nebude stravné uhrazeno do posledního dne v měsíci, bude žák vyškrtnut ze stravování resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

Přeplatky na stravném se  vrací na začátku nového školního roku, v první polovině měsíce září.

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

 

K 1.6.2016 dochází ke změně bankovního účtu pro zasílání stravného školní jídelny.

Nové číslo účtu: 2700986738/2010

Variabilní symbol pro žáky: dle evidenčního čísla u vedoucí ŠJ

Záloha na 1 žáka 450 – 500 Kč, platbu provádějte kolem 15. v měsíci na měsíc následující.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.

 

Žádáme Vás, abyste od tohoto data všechny úhrady platili na tento nový účet. Děkujeme.

 

 

Kontakt

  • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
    1. máje 234
    79826 Nezamyslice
  • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Neděle 27. 9. 2020