Pro budoucí prvňáčky

Rozhodnutí o přijetí - ZŠ


Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020 - 2021

(ke stažení)

Kritéria pro přijetí     


     Ředitel stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je stanoven ředitelem základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
Ve školním roce 2020/2021 otvíráme dvě první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. Předpokládáme naplnění tříd  na 21 žáků v každé třídě.


Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií:
1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  
2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence.   
3.      Ostatní žáci.                                                                                                

   

 Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy.
Každé dítě bude uvedeno pod číselným registračním kódem, který se přiděluje při zápisu.
 

Kontakt

  • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
    1. máje 234
    79826 Nezamyslice
  • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Neděle 27. 9. 2020