Pro budoucí prvňáčky

Základní pokyny pro rodiče prvňáčků (aktualizováno 12.8.2019)

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční

v pondělí 2. září v sále SRC Nezamyslice (naproti budovy školy) od 8:00 hod.

Srdečně zveme rodiče i další rodinné příslušníky.

 

Třídy: 1.A a 1.B, šk. rok 2019/2020

Tř. učitelky:  Mgr. Miloslava Oralová, Mgr. Marcela Horáková

 • Deníček – slouží ke vzkazům mezi učitelkou a rodiči, popř. vychovatelkou a rodiči. Deníček prosím denně kontrolujte, vzkazy podepisujte. Druhý deníček bude sloužit k zapisování domácích úkolů.
 • Žákovská knížka – slouží pro zapisování klasifikace žáčka, veškeré absence je nutné omluvit, stačí od rodiče, není nutno od lékaře. Absenci je NUTNÉ hlásit třídní učitelce nebo škole, osobně nebo telefonicky, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. V opačném případě bude absence považována za neomluvenou! Klasifikace bude také v elektronické podobě (elektronická žákovská knížka). Na začátku školního roku bude rodičům na mail zaslán přístupový kód. Na konci každého týdne prosím podepište známky v žákovské knížce. Na první dvojstranně ŽK jsou uvedeny kontaktní údaje a organizační pokyny pro školní rok 2019/2020. Vypište prosím osobní údaje na první straně.
 • Učebnice budou podepsané (tiskacím písmem). Jméno a příjmení dítěte bude napsané na lepicím bílém štítku v pravém horním rohu učebnice. Dítě si na každý štítek nakreslí svou vlastní značku. Do výuky nosí dítě učebnice dle rozvrhu. Na začátku školního roku nosí děti do školy: Živou abecedu, Moje první psaní, Matematiku 1, Já a můj svět (jen do PRV), deníčky, žákovskou knížku, složku s číslicemi 1 – 5. Tyto učebnice a sešity prosím již následující den (v úterý) podepište! Postupně budou žáci dostávat sešity do ČJ, M, PRV atd. Obalte prosím dětem všechny učebnice a sešity. O každé změně budete včas informováni. Složku s písmeny budeme potřebovat až koncem září. Písmenka do složky si budou děti postupně doplňovat podle aktuálně probíraného učiva – nevystřihujte prosím všechna písmena dopředu!!!! (každé z nich na rubu označte zkratkou jména – iniciály dítěte). 
 • Rozvrh hodin – prosím o přepsání rozvrhu tužkou na zadní stranu žákovské knížky!
 • Domácí úkoly – budou děti dostávat denně. Domácí úkol bude zakroužkovaný a označený zkratkou DÚ. Domácí úkoly prosím kontrolujte a podepisujte! Týká se to i čtení.  
 • Složka s písmeny a číslicemi – bude potřeba až koncem září. Písmena vystřihujeme postupně tak, jak je budeme probírat – nevystřihujte prosím všechna písmena dopředu!!! Každé z nich na rubu označte zkratkou jména (iniciály).
 • Kontrola rodiči – denně prosím kontrolujte pouzdro, dbejte na to, aby tužky a pastelky byly ořezané. Pero budeme potřebovat později. Předem na to upozorníme!
 • Děti si do školy přinesou 2 balení kuchyňských utěrek, mýdlo (tekuté) a 2 balíky papírových kapesníků,  látkový ubrousek na svačinu.
 • Nezapomeňte na ubrousek na svačinku a DOSTATEK TEKUTIN pro dodržování pitného režimu dítěte!
 • Třídní fond – prosím o částku 200,- Kč na nákup výkresů, pomůcek do ČSP a dalších školních potřeb. Každému dítěti bude zakoupena plastová složka, která bude sloužit jako jeho portfolio.
 • Pozorně prosím prostudujte školní řád na www.zsnezamyslice.cz. Jsou zde uvedena práva, ale také povinnosti ze školního řádu vyplývající.
 • Nejpozději poslední týden v srpnu prosím přihlaste své dítě na obědy u vedoucí školní jídelny paní Šteflovičové, zde také obdržíte čip pro vstup do školy (cena 100,- Kč). Děti navštěvující MŠ v Nezamyslicích použijí čip, který využívaly pro vstup do MŠ. Je možné si sehnat i deaktivovaný čip, který používali bývalí žáci/absolventi školy – provedla by se pouze zdarma opětovná registrace.
 • Během prvních zářijových dnů děti obdrží klíč od šatní skříňky (jedna šatní skříňka je pro dvě děti) oproti záloze 35,- Kč.

 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Pátek 28. 2. 2020