Zájmové kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2020-2021 - aktualizace 24.9.2020

Přihlášení k pravidelné docházce ve ŠD má stejný postup, jako přihlášení do kroužku ve ŠD.

Ve školním roce 2020/2021 dochází ke změně v platbě kroužků v rámci ŠD !

Každý zájemce o kroužek musí být přihlášen do ŠD (to se nemění). Změna je pouze v platbě.

V rámci přihlášky do ŠD a úhrady za ŠD ve výši 600,- Kč/školní rok je v ceně jeden kroužek.

Každý další kroužek je doplácen částkou ve výši 300,- Kč/školní rok.

Částka bude použita na úhradu materiálových nákladů (výrobky, sportovní vybavení), startovné na soutěž, nájem haly atd. 

Část nákladů sportovních kroužků je pokryta z celostátního projektu organizace ASŠK, do něhož je naše škola přihlášena: SPORTUJ VE ŠKOLE

 

Informace pro vaši platbu:

 

 • úplata za školní družinu s žádným nebo 1 kroužkem           - ve výši 600,- Kč
 • úplata za školní družinu s 2 kroužky                                     - ve výši 900,- Kč
 • úplata za školní družinu s 3 kroužky                                   - ve výši 1200,- Kč

 

Pouze na účet č. 155222935/2010   Variabilní symbol: 60904     Splatné do 30. 9. 2020  

           
Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka, třídu a ŠD  např.: Jaroslav Novák, 2. A - ŠD

 

 

POZOR - přihlašování bude možné pouze přes systém EDUPAGE, spuštěno od pondělí 17.8.2020

PŘIHLAŠOVÁNÍ JIŽ UKONČENO !

(Pozn.: žáci prvního ročníku jsou již - papírově  - přihlášeni do  ŠD a do kroužku Sportovní hry)

Postup:

1. Přihlásit se do EDUPAGE

2. Kliknout na přihlášení

3. Najít akci - ŠD 2020/2021

4. Zakliknout požadované nabídky (ne opakovaně!)

5. Ve škole první týden ve školním roce dítě obdrží tištěnou přihlášku

6. Rodič předvyplněné údaje potvrdí podpisem

Přihlášky (papírové) k účasti v kroužku je možné u vedoucí vychovatelky doplnit/aktualizovat do 11. září 2020.

 

Uvedené časy u kroužků jsou orientační, mohou se změnit dle rozvrhu !

Kritéria pro přihlášení: (v případě více přihlášek, než je stanovená kapacita)

- pokračování žáka v docházce z předchozího školního roku

- pořadí podání přihlášky

 • Písařík - školní časopis - 6. - 9. roč. (J. Krupičková) - obvykle 1 x týdně ve čtvrtek 11:20 - 12:00 (učebna IC1) - není v ŠD (neplatí se), průběžně upravovaná literárně - výtvarná tvorba redaktorů pod vedením učitelky ČJ

 

 • OBSAZENO Sportuj hravě - hoši + dívky - pouze 1. roč.  (R. Kyseláková) - 1 x za 14 dní (2 skupiny se střídají) v hale (SRC), !! změna !! ve čtvrtek od 12:15 do 13:00 (tedy 6. vyuč. hodinu) 

 

 • OBSAZENO Florbalový kroužek - hoši + dívky 6. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), v úterý od 15:30 do 16:30

 

 • OBSAZENO Florbal extra - hoši + dívky 3. - 9. roč.  (P. Jordán) - 1 x týdně v hale (SRC), ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, navíc pro členy florbalových kroužků, podmínkou je být přihlášen do některého základního florbalového kroužku.

 

 • OBSAZENO Florbalový kroužek - 1. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) - 1 x týdně v hale (SRC), ve středu 13:00 - 14:00 (event.12:30 - 13:30)

 

 • Florbalový kroužek - 2. skupina - hoši + dívky - 3. - 5. roč. (H. Kubíková) - 1 x týdně v hale (SRC), v pátek 13:30 - 14:30

 

 • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky 4. - 6. roč. (P. Slouka) - 1 x týdně ve škole v úterý 12:10 - 12:55 (6. vyuč. hodinu) 

 

 • Kroužek stolního tenisu - hoši + dívky 7. - 9. roč. (P. Slouka) - 1 x týdně ve škole ve středu 12:10 - 12:55 (6. vyuč. hodinu) 

 

 • ZRUŠENO (malý počet zájemců) Fotografický - hoši + dívky - 7. - 9. roč. (O. Čáp) - 1 x za 14 dní; focení v terénu + postprodukce; středa - 13:00 - 15:00

 

 • OBSAZENO Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 5. roč. - 1. skupina - (C. Dočkalová) - 1x týdně ve škole ve středu 13:30 - 14:30 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.

 

 • OBSAZENO Děti a domácnost - hoši + dívky - 3. - 5. roč. - 2. skupina - (C. Dočkalová) - 1x týdně ve škole ve středu 13:30 - 14:30 (třída, školní cvičná kuchyňka - zábavné vaření, šití) - kromě přihlášení do družiny jsou další nepravidelné drobné náklady na suroviny, které si děti nosí  pro přípravu pokrmů.

 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Úterý 1. 12. 2020