Výchovný poradce

Kariérové poradenství - Mgr. Marie Benešová

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  - JAK TO LETOS BUDE?

POZOR ! ZMĚNA TERMÍNU ! 

Na webu MŠMT  - Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění žákům vrátit se do škol

- časové schema ke stažení

 

Zpracovala: 

Mgr. Marie Benešová, výchovná poradkyně, Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice,
tel.: 582 388 120, marie.benesova@zsnezamyslice.cz

 • Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou (konzervatoře, umělecké školy, SŠDAM Prostějov, Art Econ Prostějov a jiné) je nutné podat do 30. listopadu 2019 na zvolenou školu – modrá přihláška (ZŠ vytiskne již vyplněnou v černobílém provedení)
 •  

 • Přihláška na střední školy bez talentové zkoušky (ostatní typy škol včetně pedagogických) je nutné podat do 1. března 2020
  • 1. kole přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky
  • v 2. kole lze podat libovolný počet přihlášek (dokud žák nebude někam přijat)
 •  

 • Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou předám zájemcům v průběhu října 2019
 • Přihlášky na střední školy bez talentové zkoušky rozdám žákům v lednu 2020červená přihláška (ZŠ vytiskne již vyplněnou v černobílém provedení)
 •  

 • Vyplnění přihlášky:
  • Na jednu přihlášku se uvádí obě školy, které si uchazeč zvolil, a to v pořadí dle oblíbenosti. Na kterou školu chce jít žák studovat raději, tu uvede na 1. místě. Obě dvě přihlášky se vyplní úplně stejně – to znamená, že na obou dvou přihláškách bude uvedena stejná škola na 1. místě a stejná škola na 2. místě (výsledek = 2 úplně stejně vyplněné přihlášky, každá bude však odeslána na jinou školuJ).
  • Rodič/uchazeč vyplní přední stranu přihlášky (hůlkovým písmem). Zadní stranu vyplní ZŠ.
  • Zjistit si, zda na zvolenou školu potřebujete potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu – většinou jen pro učební obory a sportovní školy. (Potvrzení lékař vepisuje na přední stranu přihlášky – je zpoplatněno.).
  • Výchovný poradce zkontroluje správnost údajů uvedených na přihlášce, údaje zadá do školního systému Edupage a vytiskne přihlášku kompletně již se všemi údaji a nechá přihlášku potvrdit řediteli školy, poté ji předá žákům. Rodiče žáků posílají přihlášky sami jako zákonní zástupci (poslat doporučeně nebo osobně odnést na zvolenou školu).
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – s podpůrným opatřením 2. až 5. stupně - mají nárok na zohlednění u přijímacích zkoušek. Musí si však toto doporučení ke konání přijímací zkoušky vyřídit v poradně, v jejíž péči se nacházejí. A toto doporučení musí přiložit k přihlášce na SŠ.
 • K formulářům přihlášek žáci obdrží 1 zápisový lístek, který odevzdají po úspěšném přijímacím řízení na střední školu, na kterou byli přijati.
  • Zápisový lístek vyplní výchovný poradce a předá jej zákonnému zástupci žáka proti podpisu. Neztratit a nepoškodit pokud možno, náhradní se vydává na čestné prohlášení, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.
 •  

  • Zápisový lístek musí zákonný zástupce žáka osobně zanést na střední školu, příp. poslat poštou doporučeně, kam byl žák (uchazeč) přijat, a to nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí ke studiu (POZOR! Střední školy nezasílají rozhodnutí o přijetí poštou, zveřejňují přijaté uchazeče pouze na svých webových stránkách pod osobními číselnými kódy. Rozhodnutí o nepřijetí se poštou i nadále zasílá. V tomto případě mohu pomoci s případným odvoláním proti nepřijetí ke studiu.)
 •  

  • Odvolání se podává do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 •  

  • Zápisový lístek je nepřenosný, lze jej uplatnit jen jednou. Výjimkou jsou případy, kdy se žák dostane na preferovanější školu na odvolání. V tomto případě může zápisový lístek uplatnit znovu. Výjimku mají i ti, co uspěli na školách s talentovou zkouškou, ale nakonec upřednostnili školu bez talentové zkoušky, kde se konají přijímací zkoušky v řádném termínu.
 •  

   

  PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL 2019/2020

  Olomoucký kraj

 • Jeseník: Přehlídka středních škol Scholaris Jeseník, Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 87. listopadu 2019, 8:00 – 17:00 hod.
 • Olomouc: Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc, SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, 27. – 28. 11. 2019, 8:00 – 17:00 hod.
 • Prostějov: Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov, Společenský dům Prostějov, Komenského 6, 13 listopadu 2019, 8:00 – 17:00 hod.
 • Přerov: Přehlídka středních škol Scholaris Přerov, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, Denisova 3, 20. listopadu 2019, 8:00 – 17:00 hod.
 • Šumperk:Přehlídka středních škol Scholaris Šumperk, Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8, 5. listopadu 2019, 8:00 – 17:00 hod.
 • Jihomoravský kraj

 • Boskovice: Sokolovna, Sokolská 221/13, 8. listopadu 2019
 • Brno: BVV, pavilon G1, G2, 22. listopadu 2019 – 23. listopadu 2019
 • Břeclav: bývalý Dům školství, 17. listopadu 1a, 15. října 2019 – 16. října 2019
 • Vyškov: SOŠ a SOU, Sochorova 552/15, 24. října 2019, 9.30 – 17.00
 •  

  Zlínský kraj

 • Holešov: Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, 15. října 2019, prostory zámku Holešov
 • Kroměříž: Veletrh práce a vzdělávání, Dům kultury, Tovačovského 2828, 12. listopadu 2019 – 13. listopadu 2019
 • Zlín: Veletrh práce a vzdělávání, Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, 
 • 31. října 2019 – 1. listopadu 2019

 • Uherské Hradiště: Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, Klub kultury, Hradební 1198, 5. listopadu 2019 – 6. listopadu 2019
 • Vsetín: Burza práce a Přehlídka středních škol, Dům kultury, Svárov 105524. října 2019 – 25. října 2019
 • Další přehlídky středních škol a jejich termíny jsou ke zhlédnutí na webových adresách: www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz.

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 • Pokud má žák již školu vybranou nebo již uvažuje o nějaké konkrétní škole, doporučuji navštívit Dny otevřených dveří, které tyto střední školy pořádají (informace o nich najdete na webu těchto škol)
 • Kdo z řad žáků bude mít zájem navštívit nějakou přehlídku středních škol či dny otevřených dveří, musí svému třídnímu učiteli předat omluvenku, a to ještě před konáním akce. Vřele doporučuji rodičům žáků 9. ročníku, aby své děti na tyto přehlídky SŠ či dny otevřených dveří doprovodili.
 • Mezi zajímavé akce také patří Burzy práce a vzdělání.
 •  Burzy práce a vzdělání
   v Olomouckém kraji 2018

   Termín

   Místo konání

   Prostějov

  15. 10. 2019

  Národní sportovní centrum,              Za velodromem 7, Prostějov

  (tuto burzu s žáky navštívíme)

   Olomouc

  22. 10. 2019

   Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A
   Wolkerova 17, Olomouc

  Vyškov

  24. 10. 2019

  SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova

   

 • Prezentace SŠ v naší škole – Zástupci některých středních škol budou u nás představovat své střední školy. Zatím se nahlásily tyto: SŠ automobilní Prostějov, Obchodní akademie Prostějov, Střední škola technická Přerov, Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově a další školy jsou v jednání.
 • Střední školy nám rovněž doručují různé informační brožury a letáky, které obratem předávám vycházejícím žákům.
 • Budou vycházet publikace Atlasy školství, které obsahují informace o středních školách v Olomouckém kraji. Jakmile budou k dispozici, budou přes Úřad práce v Prostějově naším prostřednictvím předány vycházejícím žákům.
 • Možnost individuálního poradenství na IPS (Informační a poradenské středisko) Úřadu práce v Prostějově ohledně volby povolání – lépe objednat předem na tel.: 950 154 432 - Mgr. Veronika Berková – poradce IPS pro volbu a změnu povolání.
 • PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) Prostějov nabízí možnost vyšetření žáka ke kariérnímu poradenství (profesní orientace) – volba povolání. Kdo z rodičů má zájem o toto vyšetření, obrátí se na výchovného poradce ohledně podepsání žádosti s písemným souhlasem s tímto vyšetřením (do konce října). Nebo se lze rovnou objednat přímo v PPP Prostějov.
 • Lze využít i služeb školního psychologa ohledně dotazníku profesní orientace – individuální domluva.
 • Další informace na nástěnce Výchovné poradenství - Volba povolání u kabinetu výchovné poradkyně – přízemí B přístavby školy.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

úterý 12:30 – 15:00, středa 7:30 - 9:00,

po telefonické domluvě příp. i v jiném termínu.

 

INTERNETOVÉ ZDROJE DALŠÍHO STUDIA PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Neděle 27. 9. 2020