• „Škola v proměnách času“ – soutěž v Malování
    • „Škola v proměnách času“ – soutěž v Malování

    • Již tradičně se na začátku každého školního roku koná na druhém stupni soutěž na počítačích v programu Malování. 


     Téma pro tento školní rok: „Škola v proměnách času“ (neboť se blíží výročí 90-ti let postavení budovy školy).


     Žáci opět nasadili vysokou laťku a odborná porota složená z vyučujících informatiky neměla jednoduché rozhodování. Do užšího finále a do soutěže o hlasy diváků postoupilo 13 obrázků z kategorie A (6. a 7. ročník) a 13 obrázků z kategorie B (8. a 9. ročník). Žáci se konečně dočkali vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo – jak jinak než ONLINE ve středu 31.3.2021. V obou kategoriích se v letošním roce odborná porota shodla s diváky. 

     Obrázky nominované do soutěže můžete ještě vidět opětovně ve fotogalerii. Níže pak výsledky.
      

     Kategorie A

     1. místo – Daniel Antoníček
     2. místo – Matěj Horák
     3. místo – Inna Štěpánková
     4. místo – Lukáš Kocourek
     5. místo – Kristýna Kroupová
     6. místo – Karolína Mlčochová
     7. místo – Hynek Přecechtěl
     8. místo – Anna Přibylová
     9. místo – Daniel Žvátora
     10. místo – Nela Jordánová
     11. místo – Tereza Rumplíková
     12. místo – Filip Novák
     13. místo – Veronika Burgetová

     Kategorie B

     1. místo – Anežka Jordánová
     2. místo – Barbora Jančeková
     3. místo – Karolína Daviesová
     4. místo – Miroslav Křupka
     5. místo – Natálie Záhorová
     6. místo – Ela Haluzová
     7. místo – Adéla Hanáčková
     8. místo – Jakub Ernek
     9. místo – Petra Halouzková
     10. místo – Filip Malý
     11. místo – Arpád Gyenes
     12. místo – Amálie Matoušková
     13. místo – Daniel Michlíček

     Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za moc pěkné obrázky a již teď se těšíme na ty příští.

      

     Za vyučující IT Mgr. Jarmila Balážiová

      

     Pozn.: Poděkování patří sponzorům (působících v oblasti IT), kteří věnovali ceny do soutěže: Mongu s.r.o. a Nordic Telecom

   • Ukliďme svět – ukliďme Česko (jaro 2021)
    • Ukliďme svět – ukliďme Česko (jaro 2021)

    • I v době koronavirové jsme pomohli k tomu, aby bylo naše okolí krásnější. Akce se zúčastnily třídy od 1. do 9. ročníku v termínu od 12. dubna do 30. dubna. Každá třída si vybrala lokalitu – někteří se vydali k Mokroši, ke kapličce do Dřevnovic, do Tištína, uklízelo se na dětském hřišti, v parku vč. přípravy ptačích budek na další sezonu (už v březnu), a deváťáci sázeli stromky. 


     Přestože letošní ročník úklidu probíhal trochu jinak, než jsme zvyklí, byli žáci rádi, že se po dlouhé době mohli vidět a něco udělat pro přírodu.

     Poděkování patří žákům, učitelům i městysi Nezamyslice za nemalou pomoc.

     Mgr. Dana Svobodová

   • Škola bude opět aktivní i během letních prázdnin.
    • Škola bude opět aktivní i během letních prázdnin.

    • Navážeme o prázdninách letošního roku na velmi úspěšný projekt - Vzdělávací dny AŠSK ČR, díky kterému se někteří žáci aktivně vzdělávali většinou v rámci mimoškolních aktivit. S odkazem na vypsanou výzvu MŠMT s názvem "Letní kempy 2021" se naše škola i letos přihlásila k akci. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.
     Letos se během srpna budou akce konat pro žáky 2. stupně. Více informací zveřejníme po schválení projektu.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

     A jak to probíhalo loni? Dovolte nám krátké ohlédnutí - viz článek v týdeníku Prostějovský večerník (M. Sobecký): NEZAMYSLICKÁ ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH NESPALA

   • knížka Vilda - čestné uznání
    • Naši nejmenší spisovatelé a ilustrátoři

    • V únoru letošního roku se děti z 1.A zapojily do výzvy k vytvoření pohádkové knížky s medvídkem Vildou. Do svých výtvorů vložily svoji fantazii i šikovnost, a tak vznikla knížka věnovaná paní učitelce Muchové a naší škole, která oslaví 90 let. 


     A i když jsme nevyhráli, všem patří velké poděkování a naše dílko bude vystaveno v Lazarské ulici v Praze. 

      

     Renata Kyseláková – vychovatelka ŠD

     Přiloženy jsou fotografie hotových knížek a také čestné uznání.

     V příloze je k prohlédnutí oskenovaná celá vytvořená knížka.


                                                                                                

   • Malujeme kamínky proti rakovině
    • Malujeme kamínky proti rakovině

    • Květnový termín Kytičkové sbírky ( Liga proti rakovině) je kvůli epidemiologické situaci přeložen na září.

     Přesto organizace vypsala alespoň symbolický způsob podpory, do kterého se může zapojit kdokoliv, pod názvem Kamínky proti rakovině. Bližší instrukce v přiložených instrukcích zde: Kaminky_02.pdf

     Jana Kocourková, ŽP

   • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD
    • Čarodějnice v 5. a 6. oddělení ŠD

    • I letošního sletu čarodějnic se dotkly restrikce, a tak se konal bez mezinárodní účasti a spíše v komornějším stylu.

     Čarodějnice tak využily situace a svá košťata poslaly do servisu a špekáčky si opekly u rodinného krbu. :-)

                                                                                                                  Renata Kyseláková a Jana Fialová

   • Pozvěte si vědce do výuky
    • Pozvali jsme si vědce do online výuky přírodopisu

    • V pondělí 19. 4. se k výuce na dálku připojil i Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

     V úvodu žáky 9. tříd seznámil s vědeckou prací na jejich ústavu a jeho zásluhou na poli vědy (deformace hornin, sledování jejich fyzikálních vlastností).

     Poté následovala diskuze ke komiksu "Když se Země chvěje, příběh seismické vlny" - https://www.ig.cas.cz/komiks/.

     Žáci měli spojené dvě vyučovací hodiny, proto je pan magistr také seznámil se svou prací, ukazoval jim měření zemětřesení na území ČR (mapy, grafy) a ve světe. Vše prokládal zajímavostmi a kladl na žáky dotazy a oni kladli dotazy jemu.

     Bylo to přínosné a žáci měli zase „něco jiného“. Geologii nazývají „šutrologie“, ale myslím si, že po této přednášce změnili názor, protože i geologové dělají užitečnou a záslužnou práci.

     Mgr. Anna Lovichová

   • Krajské kolo OČJ
    • Krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ

    • V úterý 6. 4. 2021 se opět distanční formou uskutečnilo krajské kolo Olympiády v českém jazyce kat. I. - ZŠ.

     V krajském kole soutěžilo celkem 15 žáků z celého Olomouckého kraje, většina účastníků byli žáci nižších ročníků víceletých gymnázií.

     Naši školu po svém vítězství v kole okresním reprezentovala žákyně 9. A Anežka Jordánová. Obsadila krásné 7. místo jen s minimální bodovou ztrátou na vítěze.

     Anežce opět gratulujeme k dalšímu jejímu úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích.

     Mgr. Marie Benešová