• Sbírka na podporu Ligy proti rakovině
    • Sbírka na podporu Ligy proti rakovině

    • 30. září 2020 proběhla sbírka na podporu Ligy proti rakovině, při které se prodávaly žluté kytičky.

     Jako již tradičně byly vytvořeny tři skupinky ze členů žákovského parlamentu, vedoucími skupin byly: Anna Vlčková, Zuzana Kvintová a Jana Kocourková.

     Venkovní stanoviště byla: u školy, školky a obchodu, s jednou skupinou jsme navštívili také obecní úřad a poštu. Po krátkém občerstvení jsme opět (podle skupin) obcházeli jednotlivé třídy.

     Brzy byly všechny kytičky prodány, pokladní vaky krásně cinkaly a děti měly radost z dobře odvedené práce.

     Celková výše vybrané pomoci se vyšplhala na 8 619 Kč.

     Letošní prodávající: Barča Buriánková, Filip Malý, Anežka Jordánová, Tobiáš Obruča, Andrea Havlíčková, Vojta Francínek, Barbora Jančeková, Jan Mucha, Hynek Přecechtěl (fotograf akce) a Andrea Nosková.

     Všem zúčastněným a dárcům velmi děkujeme.

                                                                                                                             Jana Kocourková, ŽP

   • Beseda s knihovníkem
    • Beseda s knihovníkem

    • Dne 25. 9. se uskutečnil další z motivačních dní v rámci projektu Výuka bez překážek II. ve školní družině IV. oddělení.

     Knihovník Tomáš Pavelka z Mořic se zaměřil na život a dílo významné české spisovatelky Božena Němcové, a to zejména na tvorbu pro děti.

     Projekt byl uskutečněn tak, aby zaujal devítileté žáky formou vyprávění, kvízu, četby a rozboru pohádky a dokumentů na interaktivní tabuli.

     Vychovatelka Iva Friedbergová

   • Drakiáda ve školní družině
    • Drakiáda ve školní družině

    • Dne 2. 10. se na sportovním fotbalovém hřišti v Nezamyslicích sešli draci všech velikostí, barev a jmen. Díky dětem školní družiny a příznivému slunečnému počasí se jim podařilo úspěšně vzlétnout.

     Vychovatelky školní družiny Monika Jiráková, Iva Friedbergová a Zuzana Kvintová

   • Pletení z pedigu
    • Pletení z pedigu

    • Dne 1. 10. bylo veselo v I. oddělení školní družiny v Nezamyslicích. V rámci projektového dne Výuka bez překážek II. si děti mohly vyzkoušet pletení košíkářských výrobků.

     Nejprve se dozvěděly něco zajímavého o tomto řemeslu, byly jim představeny pomůcky a různé druhy materiálu, které se používají k pletení košíků. Poté se rozdělily do skupinek a přišla na řadu práce.

     Z materiálu pedig si děti vyzkoušely pletení stojánku na tužky a pastelky. Některé děti byly velmi zručné a některé zjistily, že tohle řemeslo je velmi těžké, a ne každý ho zvládne.

     Věřím, že si děti tento den užily a dozvěděly se něco nového a zajímavého.

     Vychovatelka Zuzana Kvintová

   • DRAKIÁDA - 5. a 6. oddělení ŠD - 30. 9. 2020
    • DRAKIÁDA - 5. a 6. oddělení ŠD - 30. 9. 2020

    • Vítr v zádech, poslední sluneční paprsky, … krásný podzim plný létajících draků,

     zamotaných šňůr, nadšených běhajících  dětí -  tak takhle vypadalo středeční podzimní odpoledne 

     v 5. a 6. odd. ŠD.

                                                                                                                   Renata Kyseláková, Jana Fialová