• Naše škola pomáhá v péči o děti vybraných profesí
    • Naše škola pomáhá v péči o děti vybraných profesí

    • Olomoucký kraj vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v souvislosti s covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty, hasiče, vojáky nebo poskytovatele sociálních služeb. Naše škola je do seznamu školských zařízení zařazena také.

     Již předminulý týden v pátek 23. 10. bylo ve třídě 7 dětí od 1. do 5. ročníku a to v době od 7:00 do 15:00 (event. 15:30). Děti se v dopoledních hodinách učí pod dohledem asistentek pedagoga či vychovatelek ŠD, které nahrazují péči v současné době velmi zaměstnaných rodičů vybraných profesí. Počty dětí se denně hlásí na hejtmanství olomouckého kraje a ověřuje se zaměstnání rodičů. Pokud by naše kapacita nestačila, jsou k dispozici i další školy dle seznamu zveřejněnému na webu olomouckého kraje.

     Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

     Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci ke stabilizování mimořádné situace a dle našich možností tak co nejdříve vrátit život do normálu.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy