• Školní kola olympiád - OČJ a DO
    • Školní kola olympiád - OČJ a DO

    • Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2020/2021

     V pátek 4. prosince 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Tato soutěž je každoročně určena pouze pro ty nejstarší žáky naší školy - pro 8. a 9. ročník - a skládá se vždy ze dvou částí – části jazykové a části slohové. Letos byla i kvůli střídavé výuce 8. ročníků účast nižší, celkem se zapojilo 9 žáků. Nicméně výsledky byly velice pěkné a dosažené body vysoké, a to přesto, že olympiáda v českém jazyce je poměrně dost náročná

     Vítězové:

     1.    Anežka Jordánová, 9. A

     2.    Nela Štěpánková, 9. A

     3.    Filip Malý, 9. B

     Žáci na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu v Prostějově.  Soutěžící na 3. místě je pro okresní kolo náhradníkem.

      

     Školní kolo Dějepisné olympiády 2020/2021

     V pondělí 7. 12. 2020 se konalo školní kolo další celostátní soutěže určené pro starší žáky, a to dějepisná olympiáda. Letošní ročník byl zaměřen na dobu barokní, zřejmě i jako reakce na letošní výročí bitvy na Bílé hoře v listopadu 1620, a nesl podtitul „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“. Účast v této soutěži byla, podobně jako v olympiádě v českém jazyce, méně hojná. Na kvalitě dosažených výsledků se to však naštěstí neprojevilo. Letos psalo dějepisnou olympiádu 9 žáků, úspěšní řešitelé (dosažení alespoň 60% hranice celkového počtu bodů) byli tři.

     Vítězové:

     1.    Ela Haluzová, 9. A

     2.    Anežka Jordánová, 9. A

     3.    Nela Štěpánková, 9. A

     Do okresního kola automaticky postupuje vítěz, žáci na druhém a třetím místě podle bodového skóre ostatních účastníků z jiných škol.

     Gratulujeme všem soutěžícím obou olympiád, zvláště vítězům, k předvedeným výkonům a do okresního kola jim držíme palce.

     Mgr. Marie Benešová

   • Závěr roku ve ŠD (5. a 6. oddělení)
    • Závěr roku ve ŠD (5. a 6. oddělení)

    • Pomaličku se nám blíží konec roku a my v 5. a 6. odd. ŠD finišujeme a jedeme na plné obrátky.

     16. prosince jsme se zahřáli u dětského punče s výrobou vánočních domečků a dnešní předposlední den ve ŠD jsme si zpestřili výrobou tašek s vánočními motivy.

     To, jestli se práce vydařila, můžete zhlédnout ve fotogalerii školy.

     Všem rodičům chceme tímto poděkovat za spolupráci a do nadcházejícího roku přejeme všem za ŠD pevné zdraví, lásku a pohodu v roce 2021!

     Jana Fialová, Renata Kyseláková

   • Galerie „Za plotem“
    • Galerie „Za plotem“

    • I letos se žáci v žákovském parlamentu dohodli, že si vyzdobíme plot kolem naší školy pěknými obrázky, které děti vytvořily ve spolupráci především s vyučujícími Vv, Čsp a třídními učiteli. Tématy byla zima, Vánoce a nový rok 2021. Srdečně tak všechny zveme do pěkné galerie pod širým nebem.

     Za žákovský parlament

     Jana Kocourková

   • Oficiální poděkování Ligy proti rakovině za sbírku 2020/2021
    • Oficiální poděkování Ligy proti rakovině za sbírku 2020/2021

    • Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

     dovolujeme si Vám dodatečně zaslat oficiální poděkování za podporu letošního ročníku sbírky "Český den proti rakovině 2020". Vybraná částka z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice činila 8.619,- Kč.

     Ještě jednou Vám moc děkujeme za pomoc v letošní mimořádně komplikované situaci a budeme doufat ve spolupráci při příštím ročníku - doufejme, že už v lepších časech a ve standardním termínu - ve středu 12. května 2021.

     Přejeme Vám dobré zdraví a pohodové předvánoční dny!

   • ŠD - 6. oddělení - ČERTOVINY
    • ŠD - 6. oddělení - ČERTOVINY

    • I v této zvláštní době, kterou prožíváme, se 4. prosince proměnilo 6. oddělení školní družiny v malé peklo. 😊

     Navštívili nás andílci, Mikuláš a tentokrát i čerti netradičně uposlechli vládní nařízení a

     nechyběly jim nezbytné roušky.  To vše nebránilo tomu, aby si hráli, soutěžili a kreativně tvořili.

                                                                                                                                      Renata Kyseláková