• Školní kolo soutěže Finanční gramotnost
    • Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

    • Žáci devátých ročníků se také letos zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost.

     Tato soutěž pomáhá nejen změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti, ale také se snaží seznamovat žáky se světem peněz, rodinného rozpočtu, či základů investování. 

     Školního kola se zúčastnilo 21 žáků z 9. A a 9. B třídy. Žáci soutěžili jako jednotlivci prostřednictvím on-line soutěžního systému.

     Umístění na prvních šesti pořadích:

     1. Petra Halouzková, 9. A
     2. Anežka Jordánová, 9. A
     3. Ela Haluzová, 9. A
     4. Vít Komárek, 9. A
     5. Nela Štěpánková, 9. A
     6. Samuel Trávníček, 9. A

     V okresním kole bude hájit barvy naší školy tříčlenné družstvo tvořené žákyněmi, které se umístily na prvních třech místech: Petra Halouzková, Anežka Jordánová a Ela Haluzová.

     Všem gratulujeme a děvčatům budeme v okresním kole držet palce!

     Mgr. Jarmila Krupičková

   • Školní kolo zeměpisné olympiády
    • Školní kolo zeměpisné olympiády

    • Dne 8. ledna 2021 proběhlo online školní kolo ZO, kterého se zúčastnilo 10 žáků.

     Výsledky:

     Kategorie A:

     • 1. místo - M. Komárek (6. B)
     • 2. místo - I. Štěpánková (6. A)
     • 3. místo - L. Kocourek (6. B)

     Kategorie B:

     • 1. místo - L. Dvořák (7. B) 
     • 2. místo - L. Benešová (7. A)
     • 3. místo - J. Mucha (7. B)

     Kategorie C:

     • 1. místo - A. Jordánová (9. A)
     • 2. místo - B. Jančeková (8. A)            

     Vítězům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v okresním kole, které proběhne online 24.2.2021. 

     Ing. J. Kurejová a Mgr. D. Svobodová

   • Rozhovor redaktorky školního časopisu s Českou miss
    • Rozhovor redaktorky školního časopisu s Českou miss

    • Tématem našeho posledního čísla školního časopisu je Haná a vše co s ní souvisí. Rozhodla jsem se tedy oslovit ke krátkému rozhovoru slavnou rodačku z nedalekých Ivanovic na Hané, modelku Renatu Novotnou Langmannovou (se kterou se osobně znám, neboť je kamarádka mé maminky). 

     Renata vyhrála Českou miss v roce 2006 a od té doby už toho hodně stihla. Vystudovala Policejní akademii ČR, pracovala pro známé světové módní značky, je ambasadorskou nadace Terezy Maxové. V roce 2018 založila svou vlastní marketingovou agenturu.

     Kompletní článek naleznete v časopisu Písařík.

   • Naše škola opět pomáhá v péči o děti vybraných profesí
    • Naše škola opět pomáhá v péči o děti vybraných profesí

    • Olomoucký kraj, stejně jako na podzim roku 2020, vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v souvislosti s covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty, hasiče, vojáky nebo poskytovatele sociálních služeb. Naše škola je do seznamu těchto školských zařízení zařazena znovu, protože o službu byl zájem.

      

     Tento týden začalo do třídy docházet 12 dětí od 3. do 5. ročníku a to v době od 7:00 do 15:00 (event. 15:30). Děti se v dopoledních hodinách učí pod dohledem asistentek pedagoga či vychovatelek ŠD, které nahrazují péči v současné době velmi zaměstnaných rodičů vybraných profesí. Počty dětí se hlásí na hejtmanství olomouckého kraje a ověřuje se zaměstnání rodičů. Pokud by naše kapacita nestačila, jsou k dispozici i další školy dle seznamu zveřejněnému na webu olomouckého kraje.

     Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

     Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci ke stabilizování mimořádné situace a dle našich možností tak co nejdříve vrátit život do normálu.

      

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

   • Rodilý mluvčí angličtiny v naší škole
    • Rodilý mluvčí angličtiny v naší škole

    • V předvánočním týdnu měli žáci naší školy úžasnou příležitost užít si hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím. Pan Navot Laufer strávil v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni celkem 6 dní a troufáme si říct, že děti byly opravdu nadšené. Celá akce byla hrazena z prostředků MAP II ORP Prostějov - Společně pro rozvoj školství. V jarním vydání školního časopisu Písařík si pak můžete přečíst s Navotem rozhovor, který si připravily naše sedmačky.

                                                   

     T. Indráková, L. Šinálová, Z. Vránová a E. Vystavělová

   • Soutěž Mladý chemik a Geologická olympiáda 2020/2021
    • Soutěž Mladý chemik a Geologická olympiáda 2020/2021

    • Dne 17. 12. 2020 proběhly na naší škole dvě školní kola přírodovědných soutěží.

     Školního kola soutěže Mladý chemik se zúčastnili tři vybraní žáci (Anežka Jordánová, Vít Komárek a Michal Novotný) z 9. ročníků. Postupují i do kola krajského, jehož termín bude ještě upřesněn.

     Školní kolo geologické olympiády proběhlo online, zúčastnilo se osm žáků 9. ročníků. Na prvním místě byla Anežka Jordánová (9. A), 2. místo obsadil Filip Malý (9. B) a 3. místo Ela Haluzová (9. A). Všech osm postupuje do okresního kola, které opět proběhne distančně 13. 1. 2021.

     Všem zúčastněným děkuji.         

     Mgr. Anna Lovichová