• Andersenova hvězdička 2020
    • Andersenova hvězdička 2020

    • Na jaře letošního roku se žáci 5. B zapojili do literární soutěže Andersenova hvězdička, pořádané Městskou knihovnou Němčice nad Hanou. Zadáním soutěže bylo zpracovat libovolný literární útvar na téma „Můj svět“. Je příjemným úspěchem, že hned dvě žákyně naší školy se v hodnocení poroty umístily mezi nejlepšími a 16. června si v sále Kina Oko Němčice nad Hanou převzaly ocenění, a sice Andrea Nosková za 1. místo a Vendula Koutská za 3. místo. Gratulujeme!

     Eva Vlčová

   • Školní rok 2019/2020 v naší knihovně
    • Školní rok 2019/2020 v naší knihovně

    • Naše školní knihovna byla vyzdobena a řádně znovuuvedena do provozu po rekonstrukci budovy B.

     Trošku jsme si ji zútulnili koberci a sedacími vaky, žáci i učitelé spolupracovali na výzdobě oken podle ročních období, dostali jsme darem i nástěnku a krásně se tak mohli zabydlet.

     Otevřeno bývalo vždy v úterý a čtvrtek pátou vyučovací hodinu, kdy si zejména žáci druhého stupně přicházeli vypůjčit knihy, popovídat si, ale většinou obsadili vaky, otevřeli sešity a  připravovali se na písemky či zkoušení. Jednou za měsíc se tu rovněž scházel žákovský parlament, aby si předal informace, náměty a pokyny k chystaným akcím. Některé třídy přijaly pozvání a do knihovny zavítaly v rámci hodin literatury.

     Před Vánocemi se v rámci knihovny konala sbírka "Od vás - pro vás", kdy děti věnovaly krásné knihy, které uvolnily ze svých domácích knihovniček a tím obohatily knižní fond o  spousty zajímavých titulů. Za to jim moc děkujeme.

     Nové knihy jsme dostali darem od Albatrosu a KPŠ. Rovněž děkujeme.

     Doufáme, že v letošním školním roce se knihovna stala příjemným útočištěm a místem, kde se vám všem dobře bylo. Pevně věřím, že i příští rok si mnozí z vás opět najdou cestu do říše fantazie, dobrodružství a poznání.

     Krásné prázdniny vám všem přeje vaše knihomolka

     Jana Kocourková

   • Žákovský parlament - poděkování
    • Žákovský parlament - poděkování

    • Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování všem členům žákovského parlamentu za jejich nápady a aktivitu. Projevili jste chuť tvořit a nestát lhostejně stranou, snažili jste se přidat ruku k dílu a to se opravdu cení!

     Rovněž bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich podporu a ochotu podílet se na našich akcích.

     Tento školní rok byl ochuzen o pár krásných charitativních projektů, ale nezoufejme - příští rok bude jistě řada další příležitostí, jak vše nejen dohnat.

     Za žákovský parlament tak všem přeji krásné prázdniny a spoustu hezkých zážitků.

     Jana Kocourková