• Naše škola pomáhá v péči o děti vybraných profesí
    • Naše škola pomáhá v péči o děti vybraných profesí

    • Olomoucký kraj vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v souvislosti s covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty, hasiče, vojáky nebo poskytovatele sociálních služeb. Naše škola je do seznamu školských zařízení zařazena také.

     Již předminulý týden v pátek 23. 10. bylo ve třídě 7 dětí od 1. do 5. ročníku a to v době od 7:00 do 15:00 (event. 15:30). Děti se v dopoledních hodinách učí pod dohledem asistentek pedagoga či vychovatelek ŠD, které nahrazují péči v současné době velmi zaměstnaných rodičů vybraných profesí. Počty dětí se denně hlásí na hejtmanství olomouckého kraje a ověřuje se zaměstnání rodičů. Pokud by naše kapacita nestačila, jsou k dispozici i další školy dle seznamu zveřejněnému na webu olomouckého kraje.

     Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

     Věříme, že tímto způsobem můžeme pomoci ke stabilizování mimořádné situace a dle našich možností tak co nejdříve vrátit život do normálu.

     Mgr. Petr Jordán, ředitel školy

      

      

   • Sbírka na podporu Ligy proti rakovině
    • Sbírka na podporu Ligy proti rakovině

    • 30. září 2020 proběhla sbírka na podporu Ligy proti rakovině, při které se prodávaly žluté kytičky.

     Jako již tradičně byly vytvořeny tři skupinky ze členů žákovského parlamentu, vedoucími skupin byly: Anna Vlčková, Zuzana Kvintová a Jana Kocourková.

     Venkovní stanoviště byla: u školy, školky a obchodu, s jednou skupinou jsme navštívili také obecní úřad a poštu. Po krátkém občerstvení jsme opět (podle skupin) obcházeli jednotlivé třídy.

     Brzy byly všechny kytičky prodány, pokladní vaky krásně cinkaly a děti měly radost z dobře odvedené práce.

     Celková výše vybrané pomoci se vyšplhala na 8 619 Kč.

     Letošní prodávající: Barča Buriánková, Filip Malý, Anežka Jordánová, Tobiáš Obruča, Andrea Havlíčková, Vojta Francínek, Barbora Jančeková, Jan Mucha, Hynek Přecechtěl (fotograf akce) a Andrea Nosková.

     Všem zúčastněným a dárcům velmi děkujeme.

                                                                                                                             Jana Kocourková, ŽP

   • Beseda s knihovníkem
    • Beseda s knihovníkem

    • Dne 25. 9. se uskutečnil další z motivačních dní v rámci projektu Výuka bez překážek II. ve školní družině IV. oddělení.

     Knihovník Tomáš Pavelka z Mořic se zaměřil na život a dílo významné české spisovatelky Božena Němcové, a to zejména na tvorbu pro děti.

     Projekt byl uskutečněn tak, aby zaujal devítileté žáky formou vyprávění, kvízu, četby a rozboru pohádky a dokumentů na interaktivní tabuli.

     Vychovatelka Iva Friedbergová