• POZOR ZMĚNA! Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

   • 22.06.2021 21:47
   • Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na středu 23. 6. 2021 se šerpování přesouvá ze zahrady MŠ do prostor SRC městyse Nezamyslice.

   • V SRC budou připraveny židličky po skupinkách. Jedna skupina židlí bude vždy určena pro jednu rodinu. Prosím dbejte na dodržování těchto rozestupů. Ve vnitřních prostorách je povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem.

    Při vstupu do prostor SRC bude nutné vypsat čestné prohlášení, viz níže. Děkujeme za pochopení nastavených pravidel.

     

    VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

    Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________

    Datum narození: ____________________________________________________________________

    Trvalé bydliště: _____________________________________________________________________

    Tímto čestně prohlašuji, že: (zaškrtněte správnou možnost)

    a) že jsem absolvoval/a v posledních 72 hodinách antigenní test nebo v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem

    b) že jsem ve lhůtě 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19

    c) že mám ukončené očkování proti onemocnění COVID-19

     

    Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

     

    V _________________________dne _______________

    __________________________________ Podpis / podpis zákonného zástupce nezletilého

   • Zpět na seznam článků