• PŘÍSPĚVKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

   • 12.09.2021 22:35
   • Vážení rodiče, prosíme o uhrazení následujících příspěvků, odhlasovaných na rodičovských schůzkách 6. 9. 2021 pro 1. pololetí

   • - Příspěvek na hygienické potřeby 150 Kč

    - Záloha na divadelní představení pro 1. pololetí 500 Kč

    - Příspěvek do pokladny KPŠ 200 Kč

     

    Částku prosím uhraďte do 30. 9. 2021

    Vyúčtování zálohy za divadelní představení jsou k nahlédnutí u třídních učitelek. 

    Vyúčtování KPŠ a hygieny u vedoucí učitelky.

    Děkujeme za spolupráci!

   • Zpět na seznam článků