• AKTUALITY školní rok 2020/2021

    • Informace pro rodiče:

     V termínu od 7.7. do 9.7.2021 budou vaše děti nahlášeny tak, jak jste si zapsali do docházkového listu, z důvodu ukončení docházky a nákupu potravin.V tomto termínu si přihlášené děti mohou vyzvednout stravu v případě nemoci.

     Vážení rodiče,

      

      žádáme

     o placení stravného a školného pouze přes účet.

      

     Veškeré informace jste obdrželi na přihlášce

     nebo na webových stránkách školy.


      

     Přeplatek, který vznikl na školném při uzavření mateřské školky, z důvodu karantény v měsíci říjnu, listopadu, březnu a dubnu , byl převeden na účet stravného vašich dětí.

      

     V případě onemocnění dítěte Vám bude strava první den nemoci

     vydána v mateřské školce.

      

     Případné informace na

     telefonním čísle 732248971

     Bohuslava Novotná

     vedoucí stravovny MŠ

      

     POKYNY PRO RODIĆE

     • nevstupovat do prostor jídelny
     • nahlašování dětí přes internet: stravovnams@seznam.cz , sms zprávu na telefonním čísle 732248971
     • děti nahlašovat i odhlašovat nejpozději  do 7:00 hod.
     • placení stravného na účet
     • sledovat informace na stránkách školy- stravovny mš
     • případné dotazy řešit telefonicky : 732248971

     Přeplatek školného a stravného bude vrácen v září při vyúčtování.

     Cena stravného platná od 1.9.2019

     Strávníci 3-6- let přesnídávka 9 Kč

                                  oběd           20 Kč

                                  svačina        7 Kč

     celkem celodenní strava      36 Kč

      

     Strávníci 7-10 let přesnídávka 9 Kč

                                  oběd            22 Kč

                                  svačina         7 Kč

     celkem celodenní strava        38 Kč

      

     U ceny oběda jsou započítány 2,- Kč na pitný režim.

      

      

     Vážení rodiče, v současné době je možné platit stravné a školné mateřské školky na daný měsíc na účet uvedený na stránkách školy.

      

      - pro zasílání stravného a školného MŠ:  2900986740/2010


     Variabilní symbol pro stravné v MŠ: 32408

     Variabilní symbol pro školné v MŠ: 60903

     Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

     Prosím o dodržení termínu platby , vždy k 15.dni  v měsíci (např. 15.9., 15.10.,15.11. atd.)

     Stravné je u  dětí 792 kč, školné 240 ,- kč, celodenní strava.

     Stravné u předškolních dětí        792,- Kč bez školného, celodenní strava.

     Stravné u dětí, které mají odklad  školní docházky       836,- kč, celodenní strava.    

     Veškeré případné dotazy odpovím na mailu stravovnams@seznam.cz