ROUŠKOLA

Extra informace v době pandemie koronaviru - tedy "rouško-ŠKOLA" - aktualizace 24. 9. 2020

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

(níže vždy aktuální dokumenty a mimořádná opatření ke stažení)

Od 23. 9. 2020 - úprava pravidel pro distanční výuku (jen příprava):

 • MŠMT zaslalo metodiku pro dálkovou výuku (níže ke stažení), která je velmi dobře vypracovaná - pro naši školu připravujeme upřesnění pravidel. Zejména budeme vycházet z používání školního systému EDUPAGE podobně jako v jarním období. Pochopitelně budeme doufat, že budeme učit standardním způsobem ve škole co nejdéle.

 

Od 18. 9. 2020 - úprava pravidel:

 • začíná platit povinnost nosit roušky pro zaměstnance a žáky od 2. st. i ve třídách

 

Od 10. 9. 2020 - úprava pravidel:

 • začíná platit povinnost nosit roušky pro žáky a zaměstnance ve všech vnitřních společných prostorách školy

 • omezení pohybu externích osob - pro úřední záležitosti doporučený vstup jen s rouškou

 

Od 1. 9. 2020 - Základní pravidla pro zdárné zahájení školního roku ke stažení

Věříme, že bude tento školní rok v maximální možné míře probíhat bez omezení.
Nicméně by bylo vhodné dodržovat alespoň minimální pravidla pro udržení tohoto stavu a být připraven na změnu.
Budeme rádi za jakoukoliv formu spolupráce i vhodnou připomínku.
Na setkání se těší všichni zaměstnanci školy.
 
 

Dokumenty ke stažení:

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

ARCHIVNÍ INFORMACE - jaro 2020, aneb jak se učilo ON-LINE

VYSVĚDČENÍ

V pátek 26. 6. proběhne předání vysvědčení ve škole za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle následujících pravidel:

 • žáci přijdou jako v běžném provozu od 7:00 do 7:25 všichni hlavním vchodem, odchází  do tříd nepřezutí přímo v botech

 • NUTNÉ PŘINÉST ! Čestné prohlášení  (o neexistenci příznaků virového onemocnění) - musí mít  všichni, kdo ještě neodevzdali během dobrovolné docházky v červnu. Prázdné formuláře jsou ke stažení na webu školy (ROUŠKOLA) nebo v tištěné podobě u vstupu do školy (u schránky).

 • NUTNÉ MÍT ROUŠKU! - žáci si ji nasadí před vstupem do školy a používají ve škole ve všech společných prostorách

 • při odchodu si s sebou odnáší žáci věci ze třídy a ze šatní skříňky, pokud tak již neučinili

 • strava v jídelně v tento den nebude poskytována

 • ukončení je naplánováno nejpozději po 1. vyuč. hodině, tedy v 8:15 (pokud vám nesdělí třídní učitel/ka prodloužení předem - některé třídy zůstávají déle z důvodu plánovaného delšího rozloučení)

 

Vyzvedávání věcí žáků, kteří již nenastoupí do konce školního roku (přezůvky, kufříky):

 • v pátek 22. 5. 2020 - v době od 9:00 do 12:00 a v pondělí 25. 5. 2020 v době od 16:00 do 17:00 hodin

 • vstup pouze s rouškou a s rukavicemi, může přijít rodič s dítětem (dítě své věci lépe najde), žáci 2. stupně samostatně

 • vstup je umožněn pouze předním služebním vchodem po ohlášení zvonkem paní hospodářce

 

Znovuotevření 1. stupně základní školy - od 25. 5. 2020:

Poděkování patří všem rodičům za vyplnění elektronického dotazníku v informačním systému EDUPAGE do neděle 10.5.2020.

(následně ověřeno třídními učiteli nejpozději do 18.5.2020)

Na základě výsledků dotazníků byly nastaveny skupiny, učebny a určen pracovník školy (asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD či další pedagog).

Veškeré informace byly zaslány systémem EDUPAGE. Pro přehlednost ještě zveřejňujeme níže ke stažení.

POZOR! Změna manuály ministerstva - viz aktualizovaná verze níže ke stažení. Od 27.5.2020 je možné do výše prostorové kapacity učebny a maximálně do počtu 15 žáků přihlašovat další žáky pro dobrovolnou výuku na 1. stupni. Rodiče nahlašují přímo třídnímu učiteli (přes Edupage či telefonicky). Třídní učitelé hlásí další zájemce ke schválení řediteli školy dle pořadí přihlášení, ne dle data fyzického příchodu dítěte do školy.

 

 

Znovuotevření základní školy pro žáky 9. ročníku na přípravu na PZ na SŠ - od 11. 5. 2020:

Poděkování patří všem rodičům za vyplnění elektronického dotazníku v informačním systému EDUPAGE

 

 

Znovuotevření základní školy pro žáky 2. stupně - od 8. 6. 2020:

(aktualizace informací 4.6.2020)

Přihlašování na skupinové konzultace (dle rozpisu v pokynech ke stažení) je možné od neděle 31. 5. 2020 (20:00) do středy  3. 6. (23:59) 

 

HLASOVÁNÍ 2. stupeň ZŠ


- děkujeme za hlasování - pro větší zájem byl upraven mírně rozvrh skupinových konzultací

 

Nebude se jednat o běžnou výuku, ale skupinové konzultace pro každou třídu 1x týdně (třídnická hodina, Čj, M, AJ).
Navíc budou probíhat pro některé zájemce individuální konzultace po domluvě vyučujícím přes Edupage, který sdělí možné termíny. Na tyto konzultace bude většinou vyhrazena 5. vyučovací hodina a celé úterý a pátek.

 

 

DALŠÍ INFORMACE (např. z MŠMT)


 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Neděle 27. 9. 2020