• Extra informace v době pandemie koronaviru - tedy ROUŠKOLA - aktualizace 8.1.2021

    • ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

     (níže vždy aktuální dokumenty a mimořádná opatření ke stažení)

     Od 11. 1. 2021 - pokračování prezenční výuky pouze pro žáky 1. a 2. ročníku:

     • platí stále stejná pravidla i nadále
     • úprava pravidel pro 1. a 2 . ročník od 4. 1. 2021 - ke stažení
     • navíc zasíláme informaci o VYSVĚDČENÍ - žákům budou konečné výsledky zveřejněny přes školní informační systém EDUPAGE 28. ledna 2021. V tištěné verzi obdrží výpis z vysvědčení při návratu k prezenční výuce. Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis ve škole již 28. 1. 2021.
     • hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí bude uzavřeno v pátek 22. 1. 2021
     • pokud by v krajním případě přesto nebyl někdo hodnocen (pro nedostatek podkladů k hodnocení), tak bude mít posunutý termín hodnocení až o 2 měsíce (dle školského zákona a školního řádu)

      

     Od 4. 1. 2021 - znovuotevření školy pouze pro žáky 1. a 2. ročníku:

     • podrobnosti o nařízení a tabulka "rozvolňování" tzv. PES jsou ke stažení níže na stránce  - další dokumenty ke stažení
     • budou fyzicky ve škole pouze žáci 1. a 2. ročníků při běžné výuce včetně školní družiny a školního stravování
     • mimo vyjmenování všech ostatních hygienických podmínek je hlavně nutné mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos rouškou
     • informace budou postupně rozeslány přes Edupage, zejména od třídních učitelů
     • distanční výuka ostatních ročníků bude probíhat nadále dle nastavených pravidel
     •  
     • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
     • žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (do jídlonosičů) v době od 12:300 do 13:20 hodin (vstup do školy s rouškou, pouze služebním vchodem /přední budova A/, zvonit na vedoucí školní jídelny)
     • žáci, kteří budou mít distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. Pokud přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru přihlásit (přes systém Strava.cz nebo přímo kontaktovat vedoucí jídelny).

      

     VOLNO - Pondělí 21. 12. až středa 22. 12. 2020 - prodloužení vánočních prázdnin:

      

     Od 30. 11. 2020 - znovuotevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ , 9. ročníků a střídavě 6. - 8. ročníků:

     • podrobnosti o nařízení a tabulka "rozvolňování" tzv. PES jsou ke stažení níže na stránce  - další dokumenty ke stažení
     • budou opět  prezenčně ve škole žáci 1. stupně ZŠ při běžné výuce včetně školní družiny a školního stravování
     • žáci 2. stupně ZŠ - prezenčně 9. ročník stále, včetně školního stravování
     • žáci 2. stupně ZŠ - 6. - 8. ročník střídavě (týden prezenčně a týden distančně - začnou třídy 6.A, 7.A, 8.A - kompletně v pravidlech výše)
     • mimo vyjmenování všech ostatních hygienických podmínek je hlavně nutné mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos rouškou
     • informace budou postupně rozeslány přes Edupage, zejména od třídních učitelů

      

     Od 18. 11. 2020 - znovuotevření školy pro žáky 1. a 2. ročníku:

     • podrobnosti o nařízení a tabulka "rozvolňování" tzv. PES jsou ke stažení níže na stránce  - další dokumenty ke stažení
     • budou opět  fyzicky ve škole žáci 1. a 2. ročníků při běžné výuce včetně školní družiny a školního stravování
     • mimo vyjmenování všech ostatních hygienických podmínek je hlavně nutné mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos rouškou
     • informace budou postupně rozeslány přes Edupage, zejména od třídních učitelů
     • distanční výuka ostatních ročníků bude probíhat nadále dle nastavených pravidel

      

     Od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 - přerušení výuky na ZŠ - zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole:

     • podrobnosti o nařízení jsou ke stažení níže na stránce  - další dokumenty ke stažení - zásadně se oproti stavu od 14.10.2020 nic nemění
     • informace budou postupně rozeslány přes Edupage, zejména od třídních učitelů; distanční výuka bude v podobném režimu jako v jarním období - dle upravených pravidel - platí pravidla od 14.10.2020
     • naše škola patří mezi zařízení poskytující péči dětem rodičů vybraných důležitých profesí - pokud bude překročena kapacita, je možno využít i další takto určené školy na okrese Prostějov. Pro bližší informace volejte 727 98 98 68

      

     Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 - přerušení výuky na ZŠ - zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole:

     • podrobnosti o nařízení jsou ke stažení níže na stránce  - další dokumenty ke stažení
     • informace budou postupně rozeslány přes Edupage, zejména od třídních učitelů; distanční výuka bude v podobném režimu jako v jarním období - dle upravených pravidel - od 14.10.2020
      
     • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 
     • žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (do jídlonosičů) v době od 12:300 do 13:20 hodin (vstup do školy s rouškou, pouze služebním vchodem /přední budova A/, zvonit na vedoucí školní jídelny).
     • žáci, kteří budou mít distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. Pokud přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru přihlásit (přes systém Strava.cz nebo přímo kontaktovat vedoucí jídelny).
      
     • nebude v provozu školní družina včetně zájmových kroužků

      

     Od 9. 10. 2020 - úprava pravidel:

      

     Od 5. 10. 2020 - úprava pravidel:

     • začíná platit zákaz zpěvu na 1 i 2. stupni ZŠ. V MŠ dovoleno :-)
     • začíná platit zákaz sportovní činosti na 2. stupni ZŠ (včetně sportovních kroužků v ŠD pro starší děti). Na 1. st. dovolena sportovní činnost vč. kroužků (dovoleno i plavání). U kroužků i na 1. stupni platí omezení do 10 dětí uvnitř místnosti.
     • kroužky pro starší žáky z 2. stupně přeruší činnost prozatím do 18. 10. 2020 (náhradní termíny bude možné vypsat o vedlejších prázdninách během roku či ke konci června 2021). Informace ke kroužkům pro mladší děti budou zaslány příslušnými lektory dle typu kroužku.
     • výše uvedené bude prozatím platit po dobu nouzového stavu - do 18. 10. 2020
     • dokumenty ke stažení níže
     Naštěstí se náš okres nachází v oblasti s  mírnějšími omezeními

      

      

     Od 23. 9. 2020 - úprava pravidel pro distanční výuku (jen příprava):

     • MŠMT zaslalo metodiku pro dálkovou výuku (níže ke stažení), která je velmi dobře vypracovaná - pro naši školu připravujeme upřesnění pravidel. Zejména budeme vycházet z používání školního systému EDUPAGE podobně jako v jarním období. Pochopitelně budeme doufat, že budeme učit standardním způsobem ve škole co nejdéle.
      

     Od 18. 9. 2020 - úprava pravidel:

     • začíná platit povinnost nosit roušky pro zaměstnance a žáky od 2. st. i ve třídách

      

     Od 10. 9. 2020 - úprava pravidel:

     • začíná platit povinnost nosit roušky pro žáky a zaměstnance ve všech vnitřních společných prostorách školy
     • omezení pohybu externích osob - pro úřední záležitosti doporučený vstup jen s rouškou

      

     Od 1. 9. 2020 - Základní pravidla pro zdárné zahájení školního roku ke stažení

     Věříme, že bude tento školní rok v maximální možné míře probíhat bez omezení.

     Nicméně by bylo vhodné dodržovat alespoň minimální pravidla pro udržení tohoto stavu a být připraven na změnu.

     Budeme rádi za jakoukoliv formu spolupráce i vhodnou připomínku.

     Na setkání se těší všichni zaměstnanci školy.
      

      

     Další dokumenty ke stažení:

      

      

     __________________________________________________