Pro budoucí prvňáčky

Základní pokyny pro rodiče prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční
v úterý 14. 5. 2019 od 18:00 hod. v budově školy.

 

 • Deníček – slouží ke vzkazům mezi učitelkou a rodiči, popř. vychovatelkou a rodiči. Rodiče deníček denně kontrolují a podepisují vzkazy. Zapisujte i vzkazy pro nás.
 • Žákovská knížka – na první dvojstraně jsou uvedeny kontaktní údaje a organizační pokyny pro školní rok 2017/2018 (prázdniny). Vypište prosím osobní údaje na první straně. Žákovská knížka slouží pro zapisování klasifikace žáčka, veškeré absence je nutné omluvit, stačí od rodiče, není nutno od lékaře. Absenci je NUTNÉ hlásit třídní učitelce nebo škole, osobně nebo telefonicky, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. V opačném případě bude absence považována za neomluvenou! Klasifikace bude také v elektronické podobě (elektronická žákovská knížka). Na začátku školního roku bude rodičům na mail zaslán přístupový kód. Na konci každého týdne podepište  prosím známky v žák. knížce.
 • Učebnice – budou podepsané (tiskacím písmem). Jméno a příjmení dítěte bude napsané na lepícím bílém štítku v pravém horním rohu učebnice. Před daným štítkem bude rozlišovací značka (obrázek), kterou si dítě vybralo první školní den. Do výuky nosí dítě učebnice dle rozvrhu. Na začátku školního roku nosí do školy: Živou abecedu, Moje první psaní, Matematiku 1, Já a můj svět (jen do Prv), deníček, žákovskou knížku. Tyto učebnice a sešity budou již následující den (v úterý) podepsané. Postupně budou žáci dostávat sešity do ČJ, M, Prv atd. Jakmile bude jakákoliv změna, budete včas informováni. Obalte prosím dětem všechny učebnice a sešity. 
 • Rozvrh hodin – prosím o přepsání rozvrhu tužkou na zadní stranu žákovské knížky.
 • Domácí úkoly – budou děti dostávat denně. Domácí úkol bude označen tužkou ve tvaru domečku. Po jeho splnění si žák domeček obtáhne barevnou pastelkou jako symbol, že je úkol splněn. Prosím, abyste kontrolovali úkoly a podepisovali je. Týká se to i čtení. 
 • Složka s písmeny a číslicemi – bude potřeba až koncem září. Písmena vystřihujeme postupně tak, jak je budeme probírat – nevystřihujte prosím všechna písmena dopředu!!! Každé z nich na rubu označte zkratkou jména (iniciály).
 • Kontrola rodiči – denně prosím kontrolujte pouzdro, dbejte na to, aby tužky a pastelky byly ořezané. Pero budeme potřebovat později. Předem na to upozorníme vzkazem v deníčku.
 • Děti si do školy přinesou 2 balení kuchyňských utěrek, mýdlo (tekuté) a 2 balíky papírových kapesníků,  látkový ubrousek na svačinu.
 • Nezapomeňte na látkový ubrousek na svačinku a DOSTATEK TEKUTIN pro dodržování pitného režimu dítěte! (box na svačinku děti dostanou zdarma první den ve škole)
 • Třídní fond – prosím o částku 200,-Kč na nákup výkresů, pomůcek do Čsp a dalších školních potřeb. Každému dítěti bude zakoupen jeden šanon, který bude sloužit jako jeho portfolio.
 • Pozorně prosím prostudujte školní řád na www.zsnezamyslice.cz. Jsou zde uvedena práva, ale také povinnosti ze školního řádu vyplývající.
 • Nejpozději poslední týden v srpnu prosím přihlaste své dítě na obědy u vedoucí školní jídelny paní Šteflovičové, zde také obdržíte čip pro vstup do školy (cena 100,- Kč). Děti navštěvující MŠ v Nezamyslicích použijí čip, který využívali rodiče pro vstup do MŠ. Je možné si sehnat i deaktivovaný čip, který používali bývalí žáci/absolventi školy - provedla by se zdarma opětovná registrace.
 • Během prvních zářijových dnů děti obdrží klíč od šatní skříňky (jedna šatní skříňka je pro dvě děti) oproti záloze 35,- Kč.

 

 

 

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Neděle 21. 4. 2019