• Biologická olympiáda - okresní kolo

  Biologická olympiáda - okresní kolo

  Dne 10. 4. 2019 proběhlo na GJW v Prostějově okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovala Anna Přecechtělová ze 7. A. V její kategorii D soutěžilo celkem 19 žáků. Zabojovala a umístila se na krásném 6. místě.

  Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

                                                                                                              Mgr. Anna Lovichová

 • Ukliďme svět – Ukliďme Česko!

  Ukliďme svět – Ukliďme Česko!

  Dne 5. dubna se naše škola zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko!“ Třídy od 5. do 9. ročníku pod vedením svých vyučujících vyrazily na předem určené trasy. 5. třídy do Víceměřic, 6. A a 7. A do parku, 6. B na cyklostezku k Mokroši, 7. B kolem mostu ke splavu a k nádraží. 8. A vysadila dvě magnólie v parku, uklízeli u kostela a kapličky. 8. B šla cyklostezkou od Těšic do Tištína, 9. A od kostela ke hřbitovu a 9. B k Dřevnovicím. Žákům se podařilo vyčistit velkou část veřejného prostranství obce i blízkého okolí. Vrhali se neohroženě pro odpadky i do obtížně přístupných míst a některé „nálezy“ byly zajímavé.

  Děkujeme paní místostarostce D. Pavlíkové za pomoc při realizaci a Městysu Nezamyslice za odvezení odpadu z parku. Akci jsme si užili díky slunečnému dopoledni a příležitosti udělat společně něco dobrého pro přírodu a naše okolí.

                                                                                                          Mgr. Dana Svobodová

 • Zápis do MŠ
  10. 4. 2019

  Aktualizovali jsme modul Zápis do MŠ

 • Ptačí budky pro sýkorky - 26. března 2019

  Ptačí budky pro sýkorky - 26. března 2019

  Dne 26. března vyvěsili žáci 8. B spolu se svými pedagogy v parku dvě budky pro sýkory. Při práci nám asistoval místní občan pan J. Foltýn. Na stromech jsme pozorovali škůdce – kolonie ploštic, které napadly stromy. Vyvěšením budek naše péče končit nebude, o budky se budeme dál starat tak, že po ukončení hnízdní sezóny budky vyčistíme od hnízdního materiálu a trusu a připravíme vše na další hnízdění.


                                                                                             Mgr. Dana Svobodová
   

 • Prvňáčci v knihovně

  Prvňáčci v knihovně

  Dne 28. 3. 2019 se vydalo téměř čtyřicet prvňáčků navštívit knihovnu v Mořicích. Protože chceme, aby děti získaly zájem o čtení, doufali jsme, že tato akce bude skvělou motivací.

  V zámeckých prostorách nás přivítal knihovník Tomáš Pavelka. První skupina žáků se přesunula do odpočinkové části, kde se usadili v pohodlných křeslech a měkoučké sedačce. Sledovali kreslené pohádky O pejskovi a kočičce.

  Druhá skupina si vyslechla čtenou verzi stejnojmenné knihy a se zájmem děti odpovídaly na kladené otázky. Tomáš měl přichystané pracovní listy a děvčata i chlapci plnili úkoly. Po svačince se skupinky žáků vyměnily. Závěrem jim byly nabídnuty tituly vhodných knih pro jejich věkovou kategorii, byl vysvětlen postup, jak se přihlásit do knihovny a sděleny další cenné informace.

  Po celou dobu zde vládla příjemná atmosféra a pohoda nám vydržela i na zpáteční cestě do školy. Všichni jsme byli spokojeni. Děkujeme Tomáši Pavelkovi za jeho ochotu se nám věnovat, a když budou děti umět už všechna písmenka, do knihovny se vrátíme a ukážeme naše čtenářské dovednosti.

                                Iveta Dragonová, Vladimír Jakoubek

 • Školní družina na dopravním hřišti

  Školní družina na dopravním hřišti

  Krásné slunečné počasí využily děti 5. a 6. odd. ŠD dne 5. 4. 2019 na DDC v Prostějově.

  Na dopravní hřiště doprovázel děti pan policista Tomáš Buriánek, který dětem cestou zodpovídal spoustu otázek. Přímo v „akci“ se nás na hřišti ujali pracovníci dopravního centra v čele s paní Holickou.

  Za super strávené odpoledne a spoustu informací týkajících se pravidel silničního provozu patří všem zúčastněným velký dík.

  Jana Fialová a Renata Kyseláková

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Již tradičně se naše škola zapojuje do celorepublikové soutěže Matematický klokan. Soutěž je určena pro všechny žáky druhého až devátého ročníku.

  Soutěží se ve čtyřech kategoriích Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).

  Zde máme nejlepší výsledky jednotlivých kategorií na naší škole:

  Cvrček:

  1. místo – Kyselák David (3. A)
  2. místo – Rundtová Tereza ( B)
  3. místo – Zatloukal Lukáš (2. A) a Halouzková Tereza ( B)

  Klokánek:

  1. místo – Košárek Jáchym (4. A)
  2. místo – Burgetová Veronika (5. A)
  3. místo – Mucha Jan (5. B) a Rumplíková Tereza (5. B)

  Benjamín:

  1. místo – Přecechtělová Anna (7. A)
  2. místo – Přibyl Tomáš (7. A)
  3. místo – Halouzková Petra (7. A) a Jordánová Anežka (7. A)

  Kadet:

  1. místo – Kučerová Adéla (9. A)
  2. místo – Račanská Jana (9. A)
  3. místo – Holeš Martin (9. A)

  V celkovém hodnocení v okrese Prostějov se na skvělém 4. místě umístil Jáchym Košárek a na 6. místě Veronika Burgetová v kategorii Klokánek. V kategorii Benjamín se umístila Anna Přecechtělová na celkovém 8. místě.

  Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

              Mgr. Jarmila Balážiová

 • Prezentiáda - krajské kolo

  Prezentiáda - krajské kolo

  Soutěž PREZENTIÁDA je soutěž v prezentačních dovednostech. Žáci mají za úkol na zadané téma vytvořit prezentaci a svou práci během 7 až 10 minut předvést a odprezentovat. Letošní témata byla dvě: Kolik stojí štěstí a Můj nejlepší nápad.

  Soutěž Prezentiáda proběhla letos na naší škole už popáté. Do soutěže se přihlásila dvě družstva. Jejich prezentace byly odeslány do celostátní soutěže. Oba týmy postoupily do olomouckého krajského kola. Žáci obou týmů se na toto kolo pečlivě připravovali, ladili své projevy a těšili se na den D. Krajské kolo proběhlo v Olomouci v budově Moravské vysoké školy Olomouc ve čtvrtek 4. 4. 2019.

  Není zrovna jednoduché postavit se před sál plný lidí, ovšem naši žáci překonali trému, nervozitu, všetečné dotazy poroty a soupeřů a skvěle zabodovali.

  Na vynikajícím 3. místě skončil tým s názvem Green Wool – ve složení Eliška Podoláková (9. A) a Alexandra Meldušková (8. B) s tématem Můj nejlepší nápad.

  A na 5. místě skončil tým s názvem Štěstíčka složený ze žáků 9. A – Petra Matoušková, Ondřej a Zdeněk Přidalovi.

  Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme.

  Mgr. Jarmila Balážiová

 • Noc s Andersenem - 3. A + 4. A

  Noc s Andersenem - 3. A + 4. A

  Noc s Andersenem je název celonárodní akce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, která se koná vždy poslední pátek v březnu.

  Letos se naše škola zapojila již potřetí. Žáci 3. A a 4. A vyměnili své pohodlné postýlky za spacáky a karimatky, do batůžku přibalili svačinku, knížku, někteří plyšáka a vyrazili strávit noc ve škole. Nechyběly soutěže, stezka odvahy, maminkami připravené občerstvení, čtení knížky před usnutím a pohádka na dobrou noc.

  Tuto povedenou akci určitě zopakujeme, protože podpora čtení je pro naši školu prioritou.

  Mgr. Miloslava Oralová

 • Atletické závody IAAF KID´S ATHLETIC v Prostějově

  Atletické závody IAAF KID´S ATHLETIC v Prostějově

  Dne 21. března 2019 se uskutečnily halové atletické závody mladších a starších žáků IAAF KID´S ATHLETIC v Prostějově, kterých se zúčastnila také naše škola.

  Družstvo starších děvčat ve složení Lucie Nosková, Amálie Matoušková, Barbora Buriánková, Anna Přecechtělová a Natálie Janoušková se umístilo na velmi pěkném osmém místě.

  Družstvo mladších chlapců ve složení Adam Přikryl, Matěj Matušinec, František Pavelka Petr Kupčík a Tobiáš Pijáček získalo skvělé druhé místo.          Největším překvapením byl výkon družstva starších chlapců ve složení Tobiáš Obruča, Zbyněk Křepelka, Jakub Král, Tomáš Večerka a Martin Vavrys, stejně tak jako družstva mladších dívek ve složení Lenka Cyprianová, Veronika Plevová, Markéta Župková, Karolína Hepnarová a Andrea Nosková. Obě družstva totiž obsadila fantastické první místo.

  Všem našim závodníkům děkujeme za předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy.

   

  Mgr. Petr Slouka

 • Titanic - 8. B na exkurzi v Brně

  Titanic - 8. B na exkurzi v Brně

  Ve čtvrtek 21. března 2019 se naše třída vypravila do Brna navštívit světovou výstavu TITANIC, která se konala v prostorách pavilonu C brněnského výstaviště.

  Na výstavě jsme si prohlédli několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu – části samotné lodi, porcelán, nábytek či osobní předměty pasažérů (oblečení, šperky, brýle, doklady…).

  Atmosféru života na Titaniku nám také přiblížily věrné rekonstrukce kajut, luxusní kavárny 1. třídy, ale také kotelny nebo bezpečnostních vodotěsných dveří.

  V rámci výstavy jsme zhlédli i expozici zaměřenou na průmyslovou revoluci, vědecké objevy a vynálezy s důrazem na české vynálezce a objevitele. To vše je vhodným doplňkem k učivu dějepisu v 8. ročníku. Proto jsme také využili nabízené pracovní listy, které byly vytvořeny pro školáky. Obsahovaly shrnutí celé výstavy, časovou osu a vědomostní kvíz.

  Z obrovského množství informací jsme si postupně skládali mozaiku, která nám pomohla nahlédnout do doby začátku minulého století.

  A co asi nejvíc zaujalo nás všechny? U pokladny na začátku výstavy jsme dostali repliku lodního lístku se jménem jednoho z pasažérů a na konci výstavy jsme si na tabuli dané jméno vyhledali. Zjistili jsme, jestli „náš“ cestující plavbu přežil, či ne.

  Na úplný závěr jsme se všichni vyfotili na přídi lodi. A jelikož jsme se stejně jako naši spolužáci ve škole zapojili do akce „Ponožkový den“ na podporu dětí s Downovým syndromem, tak na fotce jsme samozřejmě bez bot - v ponožkách. :-)

  Mgr. Jarmila Krupičková

 • Talentmánie ve školní družině

  Talentmánie ve školní družině

  13. března 2019 se uskutečnilo další z řady tradičních motivačních odpolední.

  Myšlenkou bylo předvést hudební, taneční nebo recitační um dětí.

  Všechna vystoupení se velmi povedla díky velké podpoře obecenstva a vychovatelek školní družiny.

  Vychovatelky ŠD

 • Exhibice skoku vysokého

  Exhibice skoku vysokého

  Dne 15. března 2018 se na naší škole v Nezamyslicích uskutečnila slavnostní exhibice staronové atletické disciplíny - skoku vysokého.

  K zahájení a následné instruktáži si naše škola pozvala atleta z vrcholového oddílu Sparta Praha Filipa Slouku, bývalého mistra Evropy mladších žáků a několikanásobného mistra Moravy a Slezska starších žáků ve skoku vysokém.

  Dle ohlasů žáků a pedagogů byla akce velmi pozitivním přínosem nejen pro všechny nadějné mladé sportovce ze školy, které svým předvedeným výkonem tento sympatický atlet inspiroval, ale pro všechny přítomné žáky.

  Akce byla zakončena závěrečnou exhibicí, kdy skokan atakoval výšku okolo dvou metrů a následovala spontánní autogramiáda a focení s atletem. Za předvedenou instruktáž a fantastický výkon Filipovi Sloukovi děkujeme a zároveň děkujeme panu učiteli Sloukovi, který tuto akci zorganizoval.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Suplování byla aktualizována
 • 6. 3. 2019

  Aktualizovali jsme modul GDPR

 • Matematická olympiáda – okresní kolo

  Matematická olympiáda – okresní kolo

  Okresní kolo matematické olympiády pátých ročníků se konalo 30. ledna 2019 na ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově.

  Naši školu reprezentovali Hynek Přecechtěl (5. A), Simona Bártová (5. B),  

  Veronika Plevová (5. B) a Michal Slavík (5. B).

  Celkem se okresního kola zúčastnilo 34 žáků z 9 základních škol a 1 gymnázia.

  Z tohoto počtu bylo jen 5 úspěšných řešitelů.

  Vynikajícího výsledku dosáhla Veronika Plevová, která se umístila na 3. místě.

  Veronice gratulujeme k pěknému výsledku. Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

                                                                                                            Mgr. Daria Ječmínková

stránka:

Kontakt

 • Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice
  1. máje 234
  79826 Nezamyslice
 • (+420) 582 388 120

Fotogalerie

Zvonění na ZŠ

Hodina Čas
1. hodina 7:30-8:15
2. hodina 8:25-9:10
3. hodina 9:30-10:15
4. hodina 10:25-11:10
5. hodina 11:20-12:05
6. hodina 12:10-12:55
7. hodina 13:00-13:45
8. hodina 13:50-14:35

 

Počítadlo návštěv

TOPlist

Pondělí 22. 4. 2019